شنبه 18 آذر 1402 Saturday 9 December 2023 26 جمادی‌الاول 1445

شكم بند لاغری نئوپرنی

شکم بند لاغـری خزرطب طبـرستان به قسمـت های پايينی كمـر و عضـلات شكـم فشـار مـی آورد و از آن حمـايت می كـنـد در حالی كه حرارتی با خاصيت درمانی را در ناحيه شكم و كمر نگه می دارد.در نتيـجه گـرمای توليد شده به وسيله بدن فرد، اين امكان را ايجاد می كند كه آب اضافی بدن برای رسيدن به اندامی بهتر و بهـبـود عضـلـه ها به صـورت تعـرق از بدن خارج شود.شايان ذكـر اسـت اين مـحصـول از مـهـره های كمـر حمـايـت كرده ، فرد را از صدمات در اين ناحيه تا حدودی حفـظ می كند و حالـت ايسـتادن فـرد را بـهـبود می بـخـشد.به يـاد داشتـه باشـيد كه ايـن مـحصـول فقـط می تواند به كـم كردن چربـی های اضافی شكم كمک كند و  به تنهايی قادر به تقويت عضلات شكمی نمـی بـاشد.

 

*موارد استفاده:

- پشتيباني از ماهيچه هاي شكمي

- بهبود آسيب هاي ماهيچه اي (شكم)

- حمايت از مهره هاي پاييني كمر

- اصلاح طريقه  ايستادن

- چربي سوزي ،لاغري و زيبايي اندام 

*نكات مهم:

- استفاده  از اين محصول در مواقع داشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض پوستي شديد استفاده از آن را متوقف كنيد.

*طريقه شست و شو:

با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.

 

XL

L

M

S

سايز

98-107

88-97

78-87

67-77

محیط کمر

 

 

Copyright www.webdesigner-profi.de