جمعه 29 تير 1403 Friday 19 July 2024 12 محرم 1446

شکم بند بارداری کتانی

شکم بند بارداری خزرطب طبرسـتان در دوران بارداری حـركات فرد و انجـام كارهاي روزانه را آسـان می سـازد.اين محصول يک پشـتيـبان ايـده آل و تـناسـبی پايـدار را بـدون ايجـاد اختلال در حركات، به كمک چسب های پهلويی فراهم می كند و بسيار سبک و به راحتی قابـل استفاده می باشد.اين ارتـز به صـورت موثـری تنـش های ناحيه لگـن خاصـره را تنـظيـم نمـوده و آن را در وضـعـيت مناسبـی نگاه می دارد و راه حلـی عالی برای حمايت قسمت پاييـنی كمـر و اتصـال خاصـره  لگـن در مقـابـل تكـان هـای جنيـن می باشـد و از آسيب های ماهيچه ای شكم هنگام بارداری جلوگيری می كند. مـادر می توانداز اين شکم بند بـدون محدوديـت و مشخـص شدن در زير لبـاس استفـاده نمايـد.موقعـيت آتل هـای انعـطاف پذير پشت، درجه ی پشتيـبانی اين محصول را به طرز قابل ملاحضه ای افزايش داده است.

 

  * موارد استفاده:

- حمايتي مناسب براي  تكان هاي بچه

- كاهش درد ناحيه پشت وجلوگيري از فرسودگي ماهيچه ها در هنگام بارداري

- اصلاح حركات مادر هنگام بارداري

- ثبات بخشيدن به تاندون ها و ماهيجه هاي پايين كمر در دوران بارداري  

  * نكات مهم:

- در هنگام خواب براي پيشگيري از خطرات احتمالي از شکم بند استفاده ننماييد.

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و

  پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

  * طريقه شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و

   اتو كردن خودداري شود.  

 

XL

L

M

S

سايز

121-130

111-120

101-110

90-100

محيط كمر

 

Copyright www.webdesigner-profi.de