شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

وزنه مچ پا

وزنه ی مـچ پای خزر طب طبـرستان يک پشتيـبان مفيد برای سهـولت تقويت و تمرينات توان بخشی می باشد.اين محصول  جهت تطبيـق آسـان با مچ پا طـراحی شده است و همچنين مـواد مقاوم استفاده شده و  دوخت مناسب آن موجب شده تا بتوان ازاين محصـول بصـورت پـی در پـی و در دوره ی زمانـی طولانـی استفـاده كرد.اين محصول برای درجات مختلف تمرينات فيزيوتراپی زانو وتثبيت مفصل ران و تمرينات زيبايی و شكـل دهی ماهيچـه هـای پا مـورد استـفاده قـرار مي گيرد.پوشش دور مچ قابل تنظيم اين ارتز داراي محفظه هايی با قابليت نگه داری وزنه می باشد.اين محصول به واسطـه ی داشتـن سيستـم (قلاب-برچسبی) و 5 محفـظه ی عمـودی وزنـه به سادگی قابل استفاده می باشد.

 

* موارد استفاده:

- صدمات مفصل و ضعف هاي مرتبط با ماهيچه هاي ران و توانبخشي ماهيچه ها

- صدمات مفصل و ضعف هاي مرتبط با ماهيچه هاي زانو و توانبخشي ماهيچه ها

* نكات مهم:

- اين محصول براي درجات مختلف تمرينات فيزيوتراپي زانو وتثبيت مفصل ران و تمرينات زيبايي و شكل دهي ماهيچه هاي پا مورد استفاده قرار مي گيرد.

- اين محصول ازپارچه  سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي و پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

* طريقه  شست و شو:

با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر واتو كردن خودداري شود.  

 

Copyright www.webdesigner-profi.de