شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

جوراب واریس

جوراب واريس خزر طب طبرستان جهت ايجاد يک پوشش خارجی برای كمک به گردش خون و كاهش تورم پا و رگ ها طراحی شده است.اين محصول بهترين روش پيشگيری در مقابل پيشرفت واريـس می باشد.اين جوراب فشار متناسبی را ايجاد می كنـد.ايـن به ايـن معـنی است كه بيشتـرين فشـار در ناحيـه قـوزک شروع شده و اين فشار تا قسمت بالای پايين تنه بصورت ملايم كاهش پيدا می كند.اين نوع تقسيم فشار جهت تركيب عملكرد با پمپاژ طبيعی ماهيچه ساق طراحی شده است.اين محصول با جبران عملكرد دريچه های ضعيف قلب به جريان انداختن موثرتر خون در قلب كمک می كند.

 

* موارد استفاده:

- گرم كردن ماهيچه ها در هواي سرد.

- بهبود جريان خون.

- كمك به كاهش سرعت بازگشت دوباره واريس و رگ هاي عنكبوتي.

- كمك به جلوگيري از انعقاد شديد خون در رگ هنگام حركت.

- بهبود اثراسكلروتراپي(درمان ادم) .

- درمان واريس، آماس پوست،نارسايي مزمن سياهرگ،واريس دوره ي بارداري،زخم هاي سوختگي،جراحات ملايم و سطحي.

- بعد از عمل جراحي.

* نكات مهم:

- خاصيت جذب بو و كاهندگي رطوبت به مصرف كننده اجازه مي دهد تا درمدت طولاني ازاین محصول استفاده كند.

- اين ترس در اكثر مردم وجود دارد كه جوراب هاي واريس جريان خون را قطع مي كند و يا  استفاده از آن موجب ناراحتي بيمار مي شود در حاليكه اگر از آن متناسب و درست استفاده شود بسيار راحت بوده و به گردش خون كمك مي كند.

* طريقه شست و شو:

با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده ازمايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

Copyright www.webdesigner-profi.de