چهارشنبه 6 مهر 1401 Wednesday 28 September 2022 2 ربیع‌الاول 1444

پدخار پاشنه سيليكونی

پد خار پاشنـه سيليـكونی خزر طـب طبـرستان يک ارتـز با نقـطه نـرم مركـزی با طـراحی آناتوميک نرم شيب دارمی باشد. اين محصول شامل دو قسمت از جنـس سيليـكون طبـی جهت جـذب فشـار پاشنـه ی پا می باشـد كه قسـمت سيليكـونی  نرم آن برای نـواحی حسـاس پا طـراحی شـده است و از شوک و لـرزش تحمـيل شـده به مفاصل می كاهد.اين محصول  فشار وارده به مچ پا، زانو،ران و ستون فقرات را كاهش می دهد. 

 

  *موارد استفاده:

- مناسب براي افرادي كه از معضلات كف پا،خار پاشنه و تاندن آشيل رنج مي برند.

- مناسب براي درد پاشنه (اختلاف ارتفاع پا تا حد 8 ميلي متر)

- راحتي هنگام ايستادن،راه رفتن و دويدن

 * نكات مهم:

- استفاده  از اين محصول در مواقع د اشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- قسمت ژله نرم آبي رنگ اين كفي راحتي بيشتري را براي 

 نواحي حساس كف پا به وجود آورده است.

*  طريقه شست و شو:

 اين محصول بايد با دست و آب سرد و صابون و  مايع

 شست و شو شود و با جريان هوا خشك گردد.

 

XL

L

M

S

سايز

44-46

41-43

38-40

35-37

سايز پا

 

Copyright www.webdesigner-profi.de