شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

قوزک بند چرمی

قوزک بند چرمی خزر طب طبـرستان بـرای درمـان و هـمـچنيـن پيـشگيـری مشكـلات قـوزک (مـچ)پا استفاده می شـود. اين محصول با حمايت از قوزک،چرخـش مـچ را كنتـرل كـرده و  ازپيـچ خـوردگی و برگشتـن مـچ پا جلوگيـری می كـند. فنر های داخلی فشار را بدون ايجـاد ناراحتـی در تمام قسمت ها تقسيم می كنـد.طـراحی بنـدی ساده ايـن محصـول فرم خسته كننده نوارپيچ محصولات مشابه را از بين برده است و به بيمار اجـازه می دهـد تا بتـواند فشـار وارده به ناحيـه مچ را بـرای پشتيبـانی مفاصـل،ماهيـچه ها و ربـات ها تنـظيم كنـد.فنـرهای داخـلی واقـع در دو طـرف، مچ پا را ثابت نگه داشته و پيچش و برگشتن غير طبيعی مچ پا را كنترل می كند.

 

*موارد استفاده:

-درمان رگ به رگ شدگي و معضلات تاندوني

-پيچ خوردگي حاد و مزمن قوزك(مچ)

.عدم ثبات مچ پا

-توان بخشي مچ پا

  *نكات مهم:

- طراحي بندي ساده اين محصول فرم خسته كننده نوارپيچ محصولات مشابه را از بين برده است

و به بيمار اجازه مي دهد تا بتواند فشار وارده به ناحيه مچ را براي پشتيباني مفاصل،ماهيچه ها

و ربات ها تنظيم كند.

- استفاده  از اين محصول در مواقع د اشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- اين محصول شامل يك لايه داخلي از جنس چرم %100 طبيعي براي پوستهاي حساس مي باشد.

  *طريقه شست و شو:

  با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن

، استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود..

 

XL

L

M

S

سايز

25.1-27.5

22.5-25

20-22.4

17.5-19.9

محیط مچ پا

 

Copyright www.webdesigner-profi.de