شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

زانو بند با مفصل چند محوره نئوپرنی

زانوبنـد چند محـوره خـزر طـب طبـرسـتان از دو مفـصـل چنـد محـوره با عمـلكرد روان بهـره می برد.اين مفصل از جنس  آلومينيوم جهت ثبات قسمت ميانی و جانبی زانو می باشد.مفصل های متقـارن چند محوره در طرفين زانو در حاليكه پشتيبان بسيارخوبی برای زانو است ازحركات آزادانه ی اتصال زانو جلوگيری نمی كند.چسب های بالايی و پايينی تناسب ارتز را روی زانو تضمين ميكنند.قسمت پشتی زانوبند دارای فضـای باز می باشـد تا ازجمـع شـدن پارچـه و ايجـاد زخـم جلوگيری شود.

 

*موارد استفاده:

- بي ثباتي اتصال زانو و صدمات مينيسكي

- صدمات  ACL, PCL, MCL, LCL

- نقص استئوكندرال و غضروفي

- كشيدگي و پيچ خوردگي رباط هاي متوازي

- درمان تاندون كشكك

  *نكات مهم:

- اين محصول با دو مفصل مجهز به محور حركتي مجزا در دو سمت امكان خميد گي زانو را در

   زواياي مختلف ايجاد مي كند.

- استفاده  از اين محصول در مواقع داشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض پوستي شديد استفاده از 

آن را متوقف كنيد.

-  با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

  *طريقه شست و شو:

  با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،

 استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

2XL

XL

L

M

S

سايز

56-59

52-55

48-51

44-47

40-43

محيط ران

 

Copyright www.webdesigner-profi.de