دوشنبه 5 مهر 1400 Monday 27 September 2021 19 صفر 1443

زانو بند چهارفنره

زانوبنـد چهار فنـره خزرطب طبـرستان يک پشتيتبان راحت برای زانو است كه می تـواند به كاهش درد پاتلافمورال، ورم زانو و آسيب های مينيسكی و غيره كمک كند.استفاده از پارچه نئوپرن تركيب بسيار خوبی از فشار،استحكام و نگهداری حـرارت را  ايجاد كرده كه درمـان درد و تـورم زانـو را آسـان می سـازد.طـرح كشـكک باز و چسـب های بالايی و پاييـنی در اين زانوبند برای ايجاد فشـار و پشتيبانی مناسب در قسمت روی كشکـک و بالا و پايين زانو و گردش هوادر اين ارتـز پيش بينی شده است.قابليت پشتيـبانی ، ثبـات و تنظيم پذيـری در اين محصـول به وسيله ی فنـرهای انـعـطاف پذير و پد نگـهـدارنـده تاميـن می شـود.طـراحـی متقـارن ايـن محـصول استحكام مناسبی را دراين ارتز ايجاد كرده و موجب كاهش آسيبهای ناشی از ورزشهای مرتبط با مفاصل و ربات های داخلی و خارجی می شود.

 

 * موارد استفاده:

- مناسب براي استحكام بهتر به هنگام ورزشهايي  كه باعث آسيب رساندن به مفاصل و 

  ربات هاي داخلي و خارجي مي شود.

- تامين ثبات واطمينان در هنگام صدمات مفصلي

- درد پتلا فمورال،ورم زانو ،صدمات مينيسكي،ازگود اشلاترو التهاب تاندون كشكك

- استفاده بعد از عمل جراحي زانو

   *نكات مهم:

- استفاده  از اين محصول در مواقع د اشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض پوستي شديد 

   استفاده از آن را متوقف كنيد.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

  * طريقه شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و 

   اتو كردن خودداري شود.  

 

2XL

XL

L

M

S

سايز

45.6-48.5

42.6-45.5

39.5-42.5

36.5-39.4

33.5-36.4

محيط بالای زانو

 

Copyright www.webdesigner-profi.de