چهارشنبه 6 مهر 1401 Wednesday 28 September 2022 2 ربیع‌الاول 1444

زانو بند چهارفنره

زانوبنـد چهار فنـره خزرطب طبـرستان يک پشتيتبان راحت برای زانو است كه می تـواند به كاهش درد پاتلافمورال، ورم زانو و آسيب های مينيسكی و غيره كمک كند.استفاده از پارچه نئوپرن تركيب بسيار خوبی از فشار،استحكام و نگهداری حـرارت را  ايجاد كرده كه درمـان درد و تـورم زانـو را آسـان می سـازد.طـرح كشـكک باز و چسـب های بالايی و پاييـنی در اين زانوبند برای ايجاد فشـار و پشتيبانی مناسب در قسمت روی كشکـک و بالا و پايين زانو و گردش هوادر اين ارتـز پيش بينی شده است.قابليت پشتيـبانی ، ثبـات و تنظيم پذيـری در اين محصـول به وسيله ی فنـرهای انـعـطاف پذير و پد نگـهـدارنـده تاميـن می شـود.طـراحـی متقـارن ايـن محـصول استحكام مناسبی را دراين ارتز ايجاد كرده و موجب كاهش آسيبهای ناشی از ورزشهای مرتبط با مفاصل و ربات های داخلی و خارجی می شود.

 

 * موارد استفاده:

- مناسب براي استحكام بهتر به هنگام ورزشهايي  كه باعث آسيب رساندن به مفاصل و 

  ربات هاي داخلي و خارجي مي شود.

- تامين ثبات واطمينان در هنگام صدمات مفصلي

- درد پتلا فمورال،ورم زانو ،صدمات مينيسكي،ازگود اشلاترو التهاب تاندون كشكك

- استفاده بعد از عمل جراحي زانو

   *نكات مهم:

- استفاده  از اين محصول در مواقع د اشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

- اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض پوستي شديد 

   استفاده از آن را متوقف كنيد.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

  * طريقه شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و 

   اتو كردن خودداري شود.  

 

2XL

XL

L

M

S

سايز

45.6-48.5

42.6-45.5

39.5-42.5

36.5-39.4

33.5-36.4

محيط بالای زانو

 

Copyright www.webdesigner-profi.de