شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

زانو بند ورزشی نئوپرنی

زانوبند ورزشی نئـوپرنی استـاندارد و راحـت خزرطب طبـرستان برای فعالـيت هاي ورزشی و روزمره ايده آل بوده و يك پشتيبان بسيارخوب برای مفاصل در زانوهای ضعيف و آسيب ديده مـی باشد و از آسيـب های پيش رو نيز جلوگيری می كند.اين محصول به شما اجازه می دهد تا به راحتی فشار را برای بهترين حالـت تنظـيم كنيد.فشـار قابل تنظيم نئوپرن امكان تناسب اين محصـول برای گـردش خـون بهـتر را در ناحيـه ی زانو ايـجاد می كـند و از انعقاد خون در ناحيه مذكور جلوگيری می نمـايد.دراين ارتز از فنرهايی استفاده شده كه در اطراف زانو ثبات مناسبی را فراهم می آورد و بدون مزاحمت در هنـگام حركـت از ناحيـه زانو پشتتيبانی می كند.اين زانوبند از چسب های قابل تنظيمی بهره می برد كه حداكثر راحتی،تناسب و حفاظت از زانو را موجب مي شود.

 

 *موارد استفاده:

- مناسب براي دوچرخه سواري،پياده روي،واليبال،فوتبال،اسكي و غيره

- ايده آل براي توانبخشي در مواقعي كه قسمتي از زانو يا كل زانو دچار عدم ثبات مي باشد

- مفيد براي  سندرم دردناك پتلافمورال (درد اطراف کشکک زانو)

- تصحيح عملكرد نامناسب کشکک

- اطمينان از گردش خون كافي در زانو

  *نكات مهم:

- استفاده  از اين محصول در مواقع داشتن زخم هاي باز توصيه نميشود.

- اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض پوستي شديد استفاده از آن را متوقف كنيد.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

 * طريقه شست و شو:

  با آب سرد شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

XL

L

M

S

سايز

43-46

39-42

35-38

31-34

محيط زانو

 

Copyright www.webdesigner-profi.de