شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

مچ بند دو آتل كتانی

مچ بند دو آتـل كتـانی خزر طب طبـرستان جهت پشتيبانی مچ دست بعد از آسيب ديدگی هايی از قبيل پيچ خوردگی،كشيدگی و صدمات تاندونی طراحـی شـده اسـت.اين محصول يک ارتـز با قابليـت گـردش هوا می باشد كه رطوبت و تـعـرق را بـه خوبـی از اطـراف ناحيـه صـدمـه ديـده دور نگـاه مـی دارد.چسـب قابـل تنظـيم و آتـل های پلاستـيكی آن را به يـک مـچ بـنـد تطـبيـق پـذيـر و مـتنـاسـب مـبـدل سـاخـتـه اسـت.آتـل هـای روی كـف دسـت و قـسـمـت پشت، مچ را ثابت نگه داشته و از كشيـدگی و انحـنای آن جلوگيـری می نمايد.حد فاصـل  محدود پوششی ارتز در قسمت كف دست به تمامی انگشتان اجازه ی حركت كـامل را ميـدهد.ثبات مـچ دسـت موجـب تسكين درد و تسريع درمان می شود.

 

 * موارد استفاده:

- كشيدگي ها و پيچ خوردگي هاي مخرب

- درمان اوليه (ثبات مچ قبل از عمل گچ گرفتن )

- سندرم تونلي مچ دست و ورم مفصل 

- شكستگي هاي ديستال راديال و النار

- جلوگيري از انحنا،كشيدگي و چرخش مچ دست.

  * نكات مهم:

- آتل هاي روي كف دست و قسمت پشت، مچ را ثابت نگه داشته و از كشيدگي و

 انحناي آن جلوگيري مي نمايد.

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و 

پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست  براي راحتي هر چه بيشتر

مصرف كننده ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

 *  طريقه شست و شو:

   با آب سرد شسته شود و از چنگ زدن،بخارشويكردن،استفاده از مايع

   لكه بر و اتوكردن خودداري شود.  

 

XL

L

M

S

سايز

21.1-23

19.1-21

17-19

15-16.9

محيط مچ دست

 

Copyright www.webdesigner-profi.de