شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

مچ بند بدون آتل كتانی

مچ بند بدون آتل كـتانی خـزر طـب طبـرستـان موقـعيـت مچ دست را تثبيت می كند و برای اغلب صدمات مربوط به مچ مانند سندرم كانال مچ دست يک تسكين دهنده موثر می باشد.اين ارتز توانايی خم شدن مچ را به طور طبيعی حفظ می كند در حاليكه فشـار روی عصـب ميانـی را كـم كـرده و علائـم بيـمـاری كانـال مچ دست را كاهش ميدهد. اين مچ بند با پشتيبانی و فشار آوردن به مچ حركات ماهـيچـه ها را كنتـرل می كند و اين عمـل باعث كـم شدن درد در اين ناحيه مي شود در حالی كه از تعرق كـاسته و امكان ايجاد مشكلات پوستی را تا حـد زيادی از بين می برد.اين محصول به صورتی طراحی شده اسـت كه با استفاده از آن شما می توانيد به كارهای روزانه ی خود ادامه دهيد. شايان ذكر است اين مچ بند با فشار به ناحيه مچ دست می تواند يک محافظ كامل بـرای ناحيه مذكور باشد و همچنين موجب بهبود گردش خون و درمان سريع تر در مواقع آسيب ديدگی شود.

 

 * موارد استفاده :

- فعاليت هاي روزمره مانند ورزش و تايپ كردن و ... 

- مناسب براي درمان آسيب هاي مچ دست مانند شكستگي و پيچ خوردگي

- ايجاد فشار جهت كاهش درد ناشي از ورم مفاصل

- درمان بعد از عمل جراحي و عارضه تاندوني

  * نكات مهم :

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي

  و پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست  براي راحتي هر چه بيشتر

  مصرف كننده ساخته شده است.

- اين مچ بند  با فشار به ناحيه مچ دست مي تواند يك محافظ كامل براي ناحيه

   مذكورباشد و همچنين موجب بهبود گردش خون و درمان سريع تردر مواقع آسيب ديدگي شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

 *طريقه  شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر

   و اتو كردن خودداري شود.  

 

XL

L

M

S

سايز

21.1-23

19.1-21

17-19

15-16.9

محيط مچ دست

 

Copyright www.webdesigner-profi.de