شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

ثابت کننده ستون فقرات با پنل سخت داخلی

ثابت كننده ستون فقـرات با پنل سخـت داخلی خزرطب طـبرستان حركات قفـسه سينه و ستون فقرات را محدود می كند. پنل پشتی و بنـد های شـانه ثبـات مورد نيـاز برای ايجاد يک حالـت جهت تسكيـن بيماران مبتلا به شرايط ناهنجار ستون فقرات را  فراهم می آورد.اين محصول از يک پد درجلو و يک پنل درپشت بهـره می برد.طراحی اين ارتز يک سيستم فشار سه نقطـه ای به وجـود می آورد كه از يک فشـارمستقـيم پشـتی به كمـک پد جناق سينه و يک فشار در جلو به كمك پد ستـون فقـرات  تشـكيل شـده است. سـيسـتم تـنـظيم پـذير برچسبی ،كاربـرد روان،فشار بيشتر و تناسب آسان را پديد آورده است.ايـن نوع  كمربنـد ثابت كننده، يک نمـونه ی بسيـارعالی ازمحصـولات از پيـش ساخته شـده بـرای سـتـون فـقـرات جـهـت بـيـشـتريـن ثبـات و تـوان بـخشـی بعـد از اعمال جـراحی می باشـد.سيـستـم (قلابی- برچسبی)اين اجازه را به مصرف كننده می دهد كه آن را به طور كامل برای سايزو زاويه دلخواه جهت بيشترين فشار و راحتی در طول مصرف تنظيم كند.

 

  *موارد استفاده:

- جراحت ديسك كمر،استئوپروسيز،فتق و انحطاط ديسك

- اسپانديلوليستسيز،بعد از اعمال جراحي،انقباض ستون فقرات 

  شكستگيهاي فشرده،اسكوليوسيز

- پاتولوژي حاد ستون فقرات 

   *نكات مهم:

- اين محصول از يك پنل درجلو و يك پنل درپشت بهره مي برد.طراحي اين

   ارتز يك سيستم فشار سه نقطه اي به وجود مي آورد كه

 از يك فشارمستقيم پشتي به كمك پد جناق سينه و

 يك فشاردر جلو به كمك پد ستون فقرات  تشكيل شده است

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و

  پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

* طريقه شست و شو:

  اين محصول داراي پنل هاي پلاستيكي داخلي مي باشد.

  لطفا از شست و شوي آن خودداري كنيد.

 

3xl

2xl

XL

L

M

S

سايز

104-110

97-103

90-96

83-89

76-82

69-75

محيط كمر

 

Copyright www.webdesigner-profi.de