شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

ثابت كننده ستون فقرات

ثابت كننده ستون فقرات خزر طب طبرستان با شش آتل فنری و پلاستیکی مطابق با آناتومی كمر طراحی شده و برای حمايت مورد نياز ستون فقرات مورد استفاده قـرار می گيرد.اين ارتـز از خـم شـدن به سمـت جلـو ممـانعـت كرده و شـكـل درسـت سـتـون فقـرات را حفـظ می كنـد.اين محصـول بر اسـاس شكل آناتومی بدن توليد شده است تا بتوانـد بهـترين تنـاسب را بـرای اصـلاح و ثبـات قسمـت پشت لومبـو ساكرال ستون فقرات ايجاد كند.بند های روی شانه،كتف ها را به سمت عقب كشيده تا در حالت صحيح قرار گيرند.اين ارتزبه كاهش دردهای ناشی از حـركـت كمـک مـی كـنـد.چهـار آتـل فنـری انعـطاف پذيـر وقـابل جابجايی پشتيبانی مناسبی را در قسمت كمر و ستـون فقرات ايجـاد می كننـد.دو آتل پلاستيـكی واقع در جلـوی كمربنـد حركات شكم را محدود كرده و عملكرد چهار آتل پشتی را تكميل می نمايد.

 

*موارد استفاده:

- استئوپروسيز

- مشكلات ورزشهاي سنگين در قسمت ستون فقرات

- مراقبت بعد از عمل جراحي

- درد هاي حاد و مزمن ناحيه پشت 

- عدم ثبات ستون فقرات

- پيشگيري و توانبخشي 

*نكات مهم:

- چهار آتل فنری انعطاف پذير وقابل جابجايي

 پشتيباني مناسبي را در قسمت كمر و ستون فقرات ايجاد مي كنند.

- دو آتل پلاستيكي واقع در جلوي كمربند حركات شكم را محدود كرده و

 عملكرد چهار آتل پشتي را تكميل مي نمايد.

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و

 پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود طول کم / طول زیاد 

 *طريقه شست و شو:

با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر

 و اتو كردن خودداري شود.

 

 

3xl

2xl

XL

L

M

S

سايز

109-117

100-108

91-99

82-90

73-81

64-72

محيط كمر

 

 

Copyright www.webdesigner-profi.de