شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

كمربند بادی

كمربند بادی خزر طب طبرستان با ايجاد فشار لازم موجب توان بخشی به هنگام صدمات و درمان سريع تر بعد از عمل هـای جراحـی می شود.اين محصول از يک كيسه ی هوا جهت تناسب با بدن شخص به وسيله ی يک پمپ هوای دستی بهره می برد كه اين ويـژگی فـشـاری مـتـمركز،در ناحيـه ی كمـر ايجـاد می كـند. صـفـحه ی پلاسـتيـكـی سخـتی كـه در قسمت پشـت وجود دارد بـه تركيـب اثرات درمـانی پشتيـبان و تسكـين دهنـده با كاهـش فشـار وارده روی ستون فقـرات كمـک می كـنـد.ايـن انقـباض مـلايـم ، از فشـردگی ديسک هـای ستـون فقـرات جلوگيری نموده و قسمتی از وزن وارد شده به ناحيه پشت را كاهش می دهد.

 

  *موارد استفاده:

- اختلال شديد ستون فقرات

- ضعف د يسك مهره هاي كمر و تورم يا فتق شديد د يسك

-  انقباض ستون فقرات،بعد از عمل جراحي د يسك و مهره

- درد مزمن ناحيه  پايين كمر،عدم ثبات مهره هاي ستون فقرات

   * نكات مهم:

- اين محصول از يك كيسه هوا جهت تناسب با بدن شخص بوسيله يك پمپ هواي د ستي بهره مي برد

كه اين ويژگي فشاري متمركز،در  ناحيه كمر ايجاد مي كند.

- اين محصول ازپارچه  سه بعدي فوق سبك  با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و  پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

-  با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

 *طريقه شست و شو:

 

    اين محصول داراي پنل پلاستيكي و کیسه هوا ی داخلي مي باشد.لطفا از شست وشوي آن خودداري كنيد.

 

2xl

XL

L

M

S

سايز

104-112

95-103

86-94

77-85

68-76

محيط كمر

 

Copyright www.webdesigner-profi.de