شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

كمربند چهار آتل کتانی

كمربند چهار آتل خزر طب طبرستان از دو جنس پارچـه سه بعـدی و كتانـی ساخته شده است.كش دو طرفه ی اين كمربند با فشار بر روی آتل های پشتی،بار وارد شده به ستون فقرات را كاهش داده و تناسب قابل قبولی را با استفاده ازپارچه ی سه بعدی با قابليت گردش هوای بسيار عالي  و پارچه كتانی زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست فراهم آورده است.چهار آتل فـنـری عمـودی واقـع در پـشـت، از حـركات مـفرط مهره های كمر و حركت كمربند به سمت پايين مـمانـعـت می كـند.ايـن ارتـز گـردش خـون وعمـلكرد ماهيـچه ها را تقـويت می نمايد.

 

 *موارد استفاده:

- درد مزمن پايين كمر

- ضعف ماهيچه هاي كمر

-  رگ به رگ شدگي در ناحيه كمر و كشيدگي هاي عضله

- دردهاي ديسكوژنيك ناحيه كمر

.سياتيك،ضايعه ديسكي،استوپروسيز

- حمايت از كمر بعد از عمل جراحي 

 *نكات مهم:

.چهار آتل فنری عمودي در پشت بار وارد شده به ستون فقرات

  را كاهش داده  و از حركت كمربند به سمت پايين جلوگيري مي كند.

- اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك  با قابليت گردش هواي بسيار عالي و 

 پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

 *طريقه شست و شو:

 با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر

 و اتو كردن خودداري شود.  

 

3xl

2xl

XL

L

M

S

سايز

109-117

100-108

91-99

82-90

73-81

64-72

محيط كمر

 

Copyright www.webdesigner-profi.de