شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

شانه بند یک طرفه (نئوپرنی)

شانه بنـد يک طرفه خزرطب طبـرستان بـرای حفاظـت از شانـه، با محـدود كـردن چـرخش استـخو ان بـازو و شانـه ی آسيب ديده طراحـی شـده اسـت.ايـن محصـول با استفـاده از اليـاف نئـوپرن با ايـزوله كـردن هـوا  به نگـهـداری حـرارت بـدن جـهـت گرم كـردن ناحـيـه آسـيب ديـده كمـک كرده و بـرای پيشـگيـری و هـمچنيـن بـرای درمـان آسـيـب ديـدگـی هايـی از قبيـل كوفـتـگی ، پيـچ خـوردگی و ديگـر آسيـب های ماهـيچـه ای  بـه كـار مـيـرود. مصرف كنندگان ميتوانند در فعاليت های ورزشی و  روزانه  نيز  از اين محصول استفاده نمايند.

 

*موارد استفاده:

- دردهاي شانه اي مزمن

- آسيب ديدگي هاي تاندون شانه

- آسيب هاي ناشي از ورزشهاي پرتابي نظير(پرتاب وزنه و ...)

-  ورم و خشكيدگي عضلات در ناحيه شانه

- درمان ضرب ديدگي هاي ماهيچه اي

*  نكات مهم:

-  با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

- استفاده  از اين محصول در مواقع داشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

-  اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض 

   پوستي شديد استفاده از آن را متوقف كنيد.

 

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

 

  * طريقه شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده

   از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

 

Size

S

M

L

XL

Bicep circumference

26-28

29-31

32-34

35-37

Copyright www.webdesigner-profi.de