پنجشنبه 16 مرداد 1399 Thursday 6 August 2020 16 ذی‌الحجه 1441

شانه بند یک طرفه (نئوپرنی)

شانه بنـد يک طرفه خزرطب طبـرستان بـرای حفاظـت از شانـه، با محـدود كـردن چـرخش استـخو ان بـازو و شانـه ی آسيب ديده طراحـی شـده اسـت.ايـن محصـول با استفـاده از اليـاف نئـوپرن با ايـزوله كـردن هـوا  به نگـهـداری حـرارت بـدن جـهـت گرم كـردن ناحـيـه آسـيب ديـده كمـک كرده و بـرای پيشـگيـری و هـمچنيـن بـرای درمـان آسـيـب ديـدگـی هايـی از قبيـل كوفـتـگی ، پيـچ خـوردگی و ديگـر آسيـب های ماهـيچـه ای  بـه كـار مـيـرود. مصرف كنندگان ميتوانند در فعاليت های ورزشی و  روزانه  نيز  از اين محصول استفاده نمايند.

 

*موارد استفاده:

- دردهاي شانه اي مزمن

- آسيب ديدگي هاي تاندون شانه

- آسيب هاي ناشي از ورزشهاي پرتابي نظير(پرتاب وزنه و ...)

-  ورم و خشكيدگي عضلات در ناحيه شانه

- درمان ضرب ديدگي هاي ماهيچه اي

*  نكات مهم:

-  با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

- استفاده  از اين محصول در مواقع داشتن زخم هاي باز توصيه نمي شود.

-  اگر با استفاده از اين محصول دچار خارش،جوش و ديگر امراض 

   پوستي شديد استفاده از آن را متوقف كنيد.

 

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

 

  * طريقه شست و شو:

   با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده

   از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

 

Size

S

M

L

XL

Bicep circumference

26-28

29-31

32-34

35-37

Copyright www.webdesigner-profi.de